Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Breen Installaties streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Breen Installaties aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Breen Installaties heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst.
Breen Installaties accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Breen Installaties behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Breen Installaties.